Tangtungan jalma téh rupa-rupa. Nu dimaksud téh pasipatanana. Kaasup lanceuk-lanceuk Pamass (Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda) Unpad anu sumebar di mana-mana. Tina sakitu

Sajak Zéni Nugroho (Panyajak & Desainer Batik) Nganteur ingetan ka Anjeun, asih nu tara ilang, kanyaah nu teu weléh ngagupay, ngagentraan lampah

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.