Wawanohan

oleh SebarTweet
Foto: Rawayan

RÉNGRÉNGAN RÉDAKSI RAWAYAN.ID

Pamingpin Rédaksi
: Téddi Muhtadin

Wakil Pamingpin Rédaksi
: Duddy R.S.

Rédaktur Pelaksana
: Riki Nawawi

Manajer Produksi
: Taufik Rahayu

Bank Ilustrasi
: Déni Ahmad Fajar

Bank Foto
: Dian Héndrayana

 

Rubrikasi & Rédakturna, nyaéta:

1. Fiksi
    a. Puisi
         : Déni Ahmad Fajar & Éris Risnandar
     b. Prosa
         : Dian Héndrayana
     c. Drama
         : Dédih Supriadi

2. Nonfiksi
     a. Éséy
         : Dédé Syafrudin & Djasépudin
     b. Iber
         : Dédé Syafrudin
     c. Feature
         : Agustin Purnawan Sd.
     d. Karya ilmiah
         : Cucu Suhartini

3. Karya Kréatif & Inovatif
         : Zéni Nugroho & Siti Julaéha

4. Karya Tradisi
         : Ayi Déni & Bambang Supena

5. Tilikan Buku
         : Éris Risnandar

6. Naskah Hutbah
         : Dédé Syafrudin