Sajak Zéni Nugroho (Panyajak & Desainer Batik) Nganteur ingetan ka Anjeun, asih nu tara ilang, kanyaah nu teu weléh ngagupay, ngagentraan lampah

Sajak Zéni Nugroho (Panyajak & Desainer Batik) Rungsing ku kanyaah nu narémbongan, kaasih nu meulit nyungkelit dina bitis. Gusti, naha lebah mana

Sajak Zéni Nugroho (Panyajak & Desainer Batik) Nulis guguritan ku ragragna ci hujan, nu manjang ngarégang sarupa senar-senar harpa. Lagu asih ti

Sajak Zéni Nugroho (Panyajak & Desainer Batik) Bongan jangji ngiuhan eurih kujembarna dada, ngabentang kanyaah, ngamparan cinta ku satia. Tuh ditungtung batu

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.