Kulawarga Pa Hérdi héraneun kana kalakuan Ryan, budak bungsuna. Budak anu sasarina bageur jeung soléh téh, ayeuna mah mani katangén béda pisan.

Tangtungan jalma téh rupa-rupa. Nu dimaksud téh pasipatanana. Kaasup lanceuk-lanceuk Pamass (Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda) Unpad anu sumebar di mana-mana. Tina sakitu

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.