Sajak Dédé Syafrudin (Sastrawan, Rédaktur Majalah Manglé, & Kalawarta TVRI Jawa Barat) Léngkah  ditutur-tutur Tungtung umur Saban rénghap diririwaan “Sasalad” Sit uncuing

Carpon Dédé Syafrudin* (Sastrawan, Rédaksi Majalah Manglé, & Rédaksi Kalawarta TVRI Jawa Barat) Enduy cinutrung di juru stasion, niténan jalma-jalma nu pabaliut

Sajak Dédé Syafrudin (Sastrawan, Rédaksi Majalah Manglé, & Rédaksi Kalawarta TVRI Jawa Barat) Anjeun téh rumpaka sajak lawas nu terus hirup dina

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.