Janari

oleh -285 views
Foto: Islami.co

Sajak Zéni Nugroho
(Panyajak & Desainer Batik)

Nganteur ingetan ka Anjeun, asih nu tara ilang, kanyaah nu teu weléh ngagupay, ngagentraan lampah nu méngpar salah. Gusti, kumaha raga mulang, diri balik ka kamari, basa caang kungsi némbongan.

Bandung, 2020