Tetengger

oleh -195 views
Foto: pmb.lipi.go.id

Sajak Dédé Syafrudin
(Sastrawan, Rédaktur Majalah Manglé, & Kalawarta TVRI Jawa Barat)

Léngkah  ditutur-tutur
Tungtung umur
Saban rénghap diririwaan
“Sasalad”
Sit uncuing ngelak
Ngéngklokkan héong sérineu
Mahluk-mahluk astronot
Baris manggul tambela
“Pajaratan”