Carpon Dédé Syafrudin* (Sastrawan, Rédaksi Majalah Manglé, & Rédaksi Kalawarta TVRI Jawa Barat) Enduy cinutrung di juru stasion, niténan jalma-jalma nu pabaliut

Carpon Taufik Rahayu* (Sastrawan, Wartawan, & Dosén) Saeusi nagara geunjleung. Di unggal juru ra’yat baruntak. Nu jadi jejer euweuh deui iwal runtah.

RAS ka hiji wanoja. Moal dibéja-béja saha-sahana. Manéhna nu kungsi adek jeung lelembutan. Najan teu kungsi balaka, tapi kuring yakin, manehna surti.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.