Sajak Duddy RS (Panyajak & Wartawan) sakadang kuya melak sirungna sakadang monyét melak jantungna magar jantung leuwih gancang jadi buah nyatana ka

TEU kaimpleng pisakumahaeun aga-eugeuna, lamun unggal jalma teu bogaeun ngaran. Jigana mah moal aya nu disebut polah komunikasi téh. Da puguh euweuh

RAS ka hiji wanoja. Moal dibéja-béja saha-sahana. Manéhna nu kungsi adek jeung lelembutan. Najan teu kungsi balaka, tapi kuring yakin, manehna surti.

PAGUYUBAN Pasundan (PP) hamo bireuk deui, leuwih ti saabad makalangan. Gumelar taun 1913. Ngalalakon ngilu nganteur Indonésia merdika taun 1945. Pikeun maluruh sakumaha gedéna

SAWAKTU-WAKTU baju téh sok dirangkep. Utamana mun kaluar peuting. Sangkan angin teu tembus, nojos kana tulang. Sabataé dijékét, haneut.  Sarupaning nu dirangkepkeun lumrah

NGAGUAR tapak lacak Duduh Durahman di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jl. Garut No.2 Bandung, Saptu (28/5/2016) lir dangiang nu hibar. Kajembaran Sastra Sunda teu

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.