Potrét Leuseuh

oleh -262 views

Sajak Duddy RS
(Panyajak & Wartawan)

Aya liang-liang nu can katutupan
parandéné kitu asih kuring moal lila
lantaran saenyana kuring kapincut
ku mangsa lawas anjeun
anu henteu dibalakakeun

11 April 1995

Sumber:
Nyurup Lambak: Tujuh Puluh Hiji Sajak Sunda (1995)
Wedalan Pamass Unpad, Sumedang