Pangreureuhan

oleh -251 views

Sajak Éris Risnandar
(Sastrawan)

keur: Rikeu

samoja mangkak kembangan
taneuh béar beunang ngagali
tinggurilap katojo srangéngé pecat sawed

liang pangreureuhan ngewag
ngagupay ka nu mulang
teu kudu melang hariwang
asal ti taneuh mulang ka taneuh

dijurung ku melas-melis adan
paselang jeung kongkorongok hayam
nu mulang masing tingtrim di pangreureuhan
merdika ti dunya nu haliwu ku nu ragot silihpacok