Wawayangan

oleh -293 views

Sajak Bambang Supena*
Panyajak & Guru

sabot kakawén
lalakon ukur pancén
nunggu papastén

nancebkeun kayon
dalang mungkas lalakon
sakotak layon

2015

*Kungsi dimuat di majalah Manglé no. 2546, Oktober 2015