Néangan Kidul | Quotes #2

oleh -757 views

sapanjang néangan kidul,
kalér deui kalér deui,
sapanjang néangan wétan,
kulon deui kulon deui,

sepanjang mencari selatan,
selalu berada di utara,
sepanjang mencari timur,
selalu ada di barat,

(Haji Hasan Mustapa )

 

Sumber:
Ajip Rosidi. 1989. Haji Hasan Mustapa jeung Karya-Karyana. Bandung: Pusataka.