Disengker Waktu | Quotes #10

oleh -253 views

Hirup tungkul ka kudu, disengker waktu

Hidup tunduk pada keharusan, dibatasi waktu

(Néangan, Caraka)

Sumber:

Caraka. 1985. Néangan. Bandung Rahmat Cijulang.