Acining Hirup | Quotes #13

oleh -318 views
Foto: Rawayan

“Ari anu karampa jeung karasa mah puisi téh acining sastra. Angot mun dilegaan leuwih jembar acining hirup téh nya puisi.”

Éris Risnandar
Sastrawan & Guru