Kawih Korona

oleh -297 views
Foto: Djasépudin

Sajak Djasépudin*
(Sastrawan)

Sasalad korona téa
Mimiti di nagri Cina
Sumebar ka mana-mana
Kaasup Indonésia

Korona ngaririwaan
Awalna di Kota Wuhan
Narajangna ka kabéhan
Sumebarna gancang pisan

Nya Covid Salapan Belas
Ngaran resmi virus gangas
Nya W-H-O nu ngabahas
Riwayatna sangkan jelas

Korona ngaran kamashur
Teu di kota teu di lembur
Jadi bahan gunem catur
Korona jadi pitutur

Cirina anu korona
Leuleus awak nyeri dada
Batuk jeung eungap napasna
Panas muriang dirina

Istilahna teu harésé
Ti O-D-P jeung P-D-P
Nya tangtu positif ogé
Tilar dunya mangkahadé

Héy dulur anu di lembur
Ulah guyur tong tagiwur
Korona gé bisa ancur
Asal daék dialatur

Héy dulur anu di kota
Ulah waka ka mamana
Korona kudu dijaga
Ulah terus nararépa

Para dulur-dulur abdi
Mugi kudu ati-ati
Korona kudu dibasmi
Hirup séhat anu pasti

Kahiji anu dijaga
Bersihkeun dua leungeunna
Ulah lali wawasuhna
Disabun cai ngocorna

Kadua jaga panangan
Ulah asal sasalaman
Bisina silih tépaan
Barabéna nya kabéhan

Katilu ngajaga baham
Pangambung gé ditutupan
Masker kaén ditalian
Ulah lali tong bosenan

Kaopat paanggang awak
Sosial anu berjarak
Nyegah korona laluncat
Tina bersin paburisat

Kalima jaga lingkungan
Ku cairan disinféktan
Semprotan jalan lingkungan
Jero imah gé bersihan

Kagenep cicing di imah
Ruang-riung tangtu ulah
Raraméan éta salah
Kuluyuran puguh parah

Katujuh nyaah ka diri
Barang tuang nu bergizi
Vitaminna ulah lali
Istirahat kudu mahi

Para dulur nu ariman
Korona urang jauhan
Jaga wudu saé pisan
Bersih diri suci badan

Para dulur saamparan
Korona urang singkahan
Ihtiarna réréongan
Rukun gawé sauyunan

Korona sing gancang ledis
Teu saeutik nu narangis
Hatur nuhun ka tim médis
Berjuang teu finis-finis

Mugi Allah ngarahmatan
Ka urang anu nadoman
Korona sing laleungitan
Miharep kasalametan

Ya Allah nu Maha Agung
Sadaya mundut pitulung
Ka Anjeun abdi nyalindung
Tina korona nu badung

Ya Allah Maha Kawasa
Sadaya mundut diriksa
Tina sasalad korona
Jauhan marabahaya

Ya Allah Nu Maha Mumin
Amankeun batur jeung kuring
Tetep ngaping jeung ngajaring
Amin Ya Robbal Alamin

Cibinong, 13 April 2020

*Kungsi dimuat dina rubrik “Lawung” HU Pikiran Rakyat poé Saptu tanggal 6 Maret 2021.