April Snow

oleh -632 views

Sajak Bambang Supena
Panyajak & Guru

keur Seo Young

salju turun satutup lembur
sabada ngitung lalakon cidra

birahi mawur saparat usum
kecap satia kari hampasna

na teuteup salira
jarum jam muter ka kénca

Seoul, 2005