Sri Panggung

oleh -239 views

Sajak Bambang Supena*
(Panyajak & Guru)

saban kawih jeung igelan
imut nyambuang di pakalangan
nu surak mapakan réngkak
ringkang kamelang
mulas wiletan jaman

2015

*Kungsi dimuat di majalah Manglé no. 2558, Désémber 2015