Nomer Hiji

oleh -223 views

Éris Risnandar
(Panyajak & Guru)

ngahiji ngadukung nomer hiji
témpo jadi jalir jangji

ngahiji ngajungjung nomer hiji
témpo jadi lanca-linci

ngahiji ngugung-ngugung nomer hiji
témpo jadi ngaboboréhan ku tai