TEU kaimpleng pisakumahaeun aga-eugeuna, lamun unggal jalma teu bogaeun ngaran. Jigana mah moal aya nu disebut polah komunikasi téh. Da puguh euweuh

PAGUYUBAN Pasundan (PP) hamo bireuk deui, leuwih ti saabad makalangan. Gumelar taun 1913. Ngalalakon ngilu nganteur Indonésia merdika taun 1945. Pikeun maluruh sakumaha gedéna

SAWAKTU-WAKTU baju téh sok dirangkep. Utamana mun kaluar peuting. Sangkan angin teu tembus, nojos kana tulang. Sabataé dijékét, haneut.  Sarupaning nu dirangkepkeun lumrah

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.