Sajak Dédé Syafrudin (Sastrawan, Rédaktur Majalah Manglé, & Kalawarta TVRI Jawa Barat) Léngkah  ditutur-tutur Tungtung umur Saban rénghap diririwaan “Sasalad” Sit uncuing

Sajak Dédé Syafrudin (Sastrawan, Rédaksi Majalah Manglé, & Rédaksi Kalawarta TVRI Jawa Barat) Anjeun téh rumpaka sajak lawas nu terus hirup dina

Sajak Dédé Syafrudin (Sastrawan, Rédaksi Majalah Manglé, & Rédaksi Kalawarta TVRI Jawa Barat) mun téa mah kuring peuting tangtu salawasna mikasono purnama

Sajak Dédé Syafrudin (Sastrawan, Rédaksi Majalah Manglé, & Rédaksi Kalawarta TVRI Jawa Barat) Antara basisir jeung laut panonpoé ngagurat kalangkang Ah diri

Sajak Dédé Syafrudin (Sastrawan, Rédaksi Majalah Manglé, & Rédaksi Kalawarta TVRI Jawa Barat) keur: U I Waktu sirung anyar melentung harepan mah

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.