TEU kaimpleng pisakumahaeun aga-eugeuna, lamun unggal jalma teu bogaeun ngaran. Jigana mah moal aya nu disebut polah komunikasi téh. Da puguh euweuh

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.