Tangtungan jalma téh rupa-rupa. Nu dimaksud téh pasipatanana. Kaasup lanceuk-lanceuk Pamass (Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda) Unpad anu sumebar di mana-mana. Tina sakitu

Nu kumelendang, nu masih jumeneng pasti hirupna hayang merdika. Gumeleber taya aling-aling anu ngadingding. Kumalayang anteng ngalanglang buana. Weruh kana tujuan hirup,

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.