Surya Surup di Cianjur

oleh -456 views
Foto: Zulaikha Sasmita

Sajak Zulaikha Sasmita
(Panyajak & Guru)

Layung ngempur hurung ngagebur
mungkas laku dina jaman nu lamur
aya léngkah seja midang néang bakal
dina hirup nu sajorélatan

Kabéh datang mawa bulan
tempat ngeunteung kahirupan

Di dieu jalan satapak ngembat méré sipat
teu ngahulag di mana rék mangkat
sanajan léngkah mawa ingkah tina ieu lemah
nu méré sakabéh lalakon lampah

Aya kecap panineungan dina hariring cianjuran
ngabandang rasa dina séahna curug Cikondang

Gunung parentul ngubur sang layung
Gunung Jantung ngahuntul nungguan waktu
nyieun tunggul pépéling pikeun nu hirup
dina lumaku nyawang mangsa keur ruku

Di dieu Gunung Gedé satia nandé
munara jiwa tina séahna lambak katresna

Tipar Kidul, 22 Juli 1993

Sumber:
Nyurup Lambak: Tujuh Puluh Hiji Sajak Sunda (1995)
Wedalan Pamass Unpad, Sumedang