Sérah

oleh -416 views
Foto: Asép Kabayan

Éris Risnandar
(Panyajak & Guru)

bangkarak imah
ngambang jadi sarah
palid jadi sérah
melag dina elak-elakan sajarah

Sumber:

Sérah: Sajak-sajak Éris Risnandar  (2018)
Wedalan Silalatu, Kuningan