Sajak Pondok keur Ki Sunda

oleh -342 views

Sajak Dédih Supriadi
Panyajak

Mundinglaya nguniang deui
sab Déwi Asri paheut jangji
Sangkuriang kabeurangan
sab Dayang Sumbi jalir jangji

Sumber:

Manglayang: Sajak-sajak Sunda (1997)
Wedalan Rawayan, Bandung