Sajak Judi Togél

oleh -541 views

Sajak Bambang Supena
(Panyajak & Guru)

ladang ngotrét jeung lamunan
ti enol nepi salapan
tetep matak panasaran
miharep untung lipetan

ngarumus sagala jurus
ti puluh nepi ngaratus
néangan angka nu mulus
sugih beunghar sugan tulus

dua welas jumlah shio
dipasieup ngaran sato
aya beurit aya belo
kelenci maung jeung kebo

ieu sajak, sajak togél
nyepeng keretas jeung ponsél
bagadang nepi ka belél
boa rejeki katoél

judi darat judi onlén
pangaboga kabéh pérén
ngimpi panén ngomé pulpén
balangsak jadi papastén

2020