Sajak Heureuy

oleh -410 views

Sajak Déni A. Fajar
(Panyajak & Wartawan HU Tribun Jabar)

sapanjang néangan kalér
kidul deui! kidul deui!

sapanjang néangan masjid
alun-alun deui! alun-alun deui!

Sumber:
Lagu Padungdung: Antologi Puisi Déni A. Fajar (2012)
Wedalan Syabas Books, Bandung