Majaléngka

oleh -367 views

Sajak Bambang Supena
(Panyajak & Guru)

Lembur urang téh kekebul jalan, Rambutkasih
ngalungsar disasaak poé cara panon anjeun nu korédas
rajeun beueus ku cigetih
nu sarua bangun wegah niba lemah
jeung geus teu karasa deui geugeut teuteup anjeun:
deudeuh, panutan
ukur éta nu kedal basa anjeun ngarangrangan

1994

Sumber:
Nyurup Lambak: Tujuh Puluh Hiji Sajak Sunda (1995)
Wedalan Pamass Unpad, Sumedang