Liwung

oleh -331 views
Foto: Rasus Budiono

Sajak Téddi Muhtadin
Kepala Pusat Studi Budaya Sunda FIB Universitas Padjadjaran

mulang tina kariaan kecap-kecap
réngkak jeung usik geus jadi risi
neuteup geter nu dikembakeun panonpoé
ti dinya sarébu kamus
ngawiridkeun mangsa lawas
ukur mangsa lawas
batu-batu jeung tutunggul
gagal mikat geter surti

(1994)

Sumber:

Ning: Kumpulan Sajak 1994-2004 (2008)
Penerbit Girimukti Pusaka, Jakarta