Lagu Padungdung

oleh -373 views

Sajak Déni A. Fajar
(Panyajak & Wartawan HU Tribun Jabar)

matapoé beulah luhureun sirah
léngkah kebat ka pakalangan
teuing nuturkeun saha atawa dijurung saha
aya nu ngajak padungdung: lagu hirup!

jelema ngagimbung di pakalangan
mana jago mana nu lalajo:
awor dina héabna hawa napsu!

nu lalajo éak-éakan nu tarung bébéakan
éléh meunang éta rusiah. dina tungtung labirin waktu
matapoé beulah luhureun sirah!

Sumber:

Lagu Padungdung: Antologi Puisi Déni A. Fajar (2012)
Wedalan Syabas Books, Bandung