Kapati-pati

oleh -284 views
Foto: Cucu Suhartini

Sajak Cucu Suhartini
(Sastrawan & Guru)

Dawuh Gusti seja mutih
marak raga di sagara
tutumpuran moal weléh
disorang sareng ditumut

Demi asih anu cipruk
maseuhan landeuh kadeudeuh
keyeng manteng angen-angen
seja nyangking bidadari

Siang wengi kapiraray
kapati-pati salira
upami téa teu nyanding
ilang raga salah mangsa

Sumber:
Nyurup Lambak: Tujuh Puluh Hiji Sajak Sunda (1995)
Wedalan Pamass Unpad, Sumedang