Ka Ditu ka Gunung Halu

oleh -459 views

Guguritan Dian Héndrayana
(Sastrawan & Dosén di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI)

Labas meuntas Cililin ngalinjing
kidul kulon asa ngajauhan
anggang kénéh nu didongdon
ka ditu Gununghalu
sisi lamping duka téh teuing
tutugan gunung mana
mégana ngalamuk
ngarandeg saban péngkolan
tebih teuing ngabujeng ka saha nyungsi
késang tuhur sorangan

Gununghalu lampingna nangtawing
teuteup ténjo kalah lelenyapan
dipager sawah jeung kebon
anteng deui ngalaju
bari ngitung léngkah jeung dami
milangan lalampahan
sakiceup saranjug
lampar teuing iinditan
pirang-pirang lamunan jeung kembang ngimpi
nepungan narémbongan

Pareng tepi dipapag hiliwir
angin gunung ngarungrum ngusapan
ngagaléntor bangun sono
“Haturan ka nu rawuh
mangga teuing sing raos calik,”
panangan geuning umyang
mariksa mitutur
késang mah geus lawas ilang
sésa luhlah kasilih imut nu geulis
lugina tumaninah

Gununghalu, Maret 2011