Girimis di Lembur Kuring

oleh -1,005 views

Sajak Dédih Supriadi
(Panyajak)

girimis di lembur kuring
miripis bareng jeung angin
cihcir, bagejid, jangkrik, jeung gaang
ditémbal ku sora bangkong sisi balong
mapaésan girimis di lembur kuring
nu ngajadi lagu
nu ngajadi tembang

aya sora hayang miboga
rasa jeung tumarima

Pasir Leutik, 12 April 1995

Sumber:
Nyurup Lambak: Tujuh Puluh Hiji Sajak Sunda (1995)
Wedalan Pamass Unpad, Sumedang