Dina Hiji Pagelaran

oleh -537 views
Foto: Zulaikha Sasmita

Sajak Zulaikha Sasmita
(Panyajak & Guru)

Geura cabut gugunungan, tandana urang siap makalangan!
Mulungan harepan anu mayak,
jadi kikisik tempat urang silanglang nangtang lambak anu neumbagan
Haréwos bojong dina tiap dialog, atra mangrupa peperenian sora batin urang
Baeu, urang sungsi galindeng asih dina kawih pangematan
Treup…Jang, treup…Jang, ari  euntreup ka Si Ujang!
Treup…Nyi, treup…Nyi, ari euntreup ka Si Nyai!”
Palebah léngkob canéom urang jongjon ngumbar lalakon