Basanos

oleh -526 views

Agustin Purnawan
(Panyajak & Wartawan)

Kudu nyebat enya najan teu rumasa, kitu mungguh nu boga
carita. Ku saha jeung keur saha teu kudu dipaluruh.
Lain euweuh hak jeung kawani, kaburu karungkeb
sima dunya jeung kakawasaan absolut. Najan kuku coplok
dicabut, ngepél ubin ku létah, nyabutan jukut ku huntu, tong
rék ceurik balilihan, kapan kitu lalakon dina skénario
kagunganana. Carita beunang saha jeung keur saha, tong teuing
hayang ngarti, tong kudu tetelepék. Sumerah diri jadi séba.

Pakidulan sisi gunung, Maret 1994

Sumber:
Nyurup Lambak: Tujuh Puluh Hiji Sajak Sunda (1995)
Wedalan Pamass Unpad, Sumedang