Lalakon Bulan Katompérnakeun

oleh -248 views

Sajak Zulaikha Sasmita
Panyajak & Guru

Sandékala ngibingan gelik tarawangsa
Aya haleuang nu hawar-hawar nawarkeun trésna
Dialokan bebencé anu hayang meupeuskeun simpé
Ngiwat lelembutan anu keur marojéngja haté

Wirahma tandak mawa duruwiksa milu ngepyak
Ngareundeuk marengan eur-eur
Ramo-ramo nu marecut nyeluk pinuh pangirut
Geura saba janturan keur nyantélkeun rasa  nu pagaliwota

Bulan ukur humandeuar
Nyébakeun harepan dina kikiding peuting
Mongkléng peteng nyamunikeun katineung
Ngoléabkeun angen-angen  dina kulambu méga nu ngayang-ngayang

Geura papag abringan béntang
Suligar kakemba nu baranang ngawasa awang-awang
Aya haréwos angin malipir simpé
Asihna bulan moal sulaya geusan sampeureun jaga