Salah Metu | Quotes #5

oleh -190 views

Bayu lamun salah metu
pinangka bayu ning kawah
sabda ta lamun hala
pinangka haseup ning kawah
hedap lamun salah tineung
salah dipiangen-angen
pinangka salah ning kawah
manguni lamun kroda
pinangka suluh ning kawah

Tenaga bila dikerahkan salah
ibarat tenaga neraka
ucap kalau buruk
ibarat asap neraka
tekad bila salah yang diingat
salah yang dipikirkan
ibarat panas neraka
demikian pula kalau marah
ibarat kayu api neraka

(Séwaka Darma)

Sumber:

Saleh Danasasmita, Ayatrohaedi, Tien Wartini dan Undang Ahmad Darsa. 1987. Séwaka Darma, Sanghyang Siksakandang Karesian, Amanat Galunggung: Transkripsi dan Terjemahan. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.